blkdevalias.git
2012-10-31 Bryn M. ReevesAdd RPM spec file to version control
2012-10-31 Bryn M. ReevesUpdate udev rules file
2012-10-31 Bryn M. ReevesAdd empty map file templatet to version control
2012-10-31 Bryn M. ReevesRename wwidmap -> blkdevalias
2012-10-30 Bryn M. ReevesAdd COPYING and README
2012-10-30 Bryn M. ReevesFix querydisk -d output
2012-10-30 Bryn M. ReevesAdd wm_querydisk implementation
2012-10-30 Bryn M. ReevesMisc. tidyups
2012-10-30 Bryn M. ReevesInitial commit